Realizacje

  SPIS WYBRANYCH REALIZACJI

L.P.

Nazwa inwestycji

Wartość kosztorysu inwestorskiego

ROK 2011
1 Budowa nowej siedziby rozdzielni gazu przy 

ul. Bolesława Chrobrego w Rybniku

– branża budowlana – 6 648 032,22 zł

– zagospodarowanie terenu – 351 325,59 zł

ROK 2014
1 Budowa nowej siedziby rozdzielni gazu przy            

ul. Rolników w Gliwicach

– branża budowlana – 8 537 336,50 zł

– zagospodarowanie terenu – 3 709 450,18 zł

2 Budowa hali produkcyjnej ciastek wrazz częścią magazynową i socjalną dla istniejącego zakładu Lambertz Polonia Sp. z o.o., wraz z instalacjami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu” w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej 170 – branża budowlana – 5 598 383,17 zł

– zagospodarowanie terenu – 512 717,48 zł

3 Budowa stacji przeładunkowej produktów klasy I, II, III przy ul. Kaliny w Chorzowie – branża budowlana – 2 103 166,20 zł

– zagospodarowanie terenu – 935 551,44 zł

– instalacje elektryczne – 582 280,68 zł

– instalacje sanitarne – 2 638 800,00 zł

– technologia – 5 080 800,00 zł

– branża AKPiS – 689 000,00 zł

 

4 Wykonanie fundamentów pod budowę budynku instalacji odsiarczania spalin,z kanałem spalin i niezbędna infrastrukturą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 – branża budowlana – 1 983 420,11 zł

 

tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.