Kierownik budowy

Kierownik budowy Śląsk

Jednym z obowiązków jakie ciążą na inwestorze jest zorganizowanie procesu budowy, a przede wszystkim zapewnienie aby kierownictwo nad budową objął kierownik budowy. Proinwestbud zajmuje się świadczeniem usług należących do zakresu obowiązków kierownika budowy na Śląsku (m.in. Chorzów, Katowice).

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa,
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.