Przeglądy techniczne obiektów

Firma Proinwestbud dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz zdobytym uprawnieniom budowlanym zrealizuje dla Państwa półroczny, roczny jak i pięcioletni przegląd techniczny obiektu na Śląsku (Chorzów, Katowice i inne miejscowości).

Przegląd techniczny obiektu przeprowadza się w celu właściwego utrzymania stanu obiektu budowlanego tj. użytkowania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Roczny przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

  • elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Półroczny przegląd techniczny budynku

  • dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Pięcioletni przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,
  • estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.