Przeglądy techniczne obiektów

Firma Proinwestbud dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz zdobytym uprawnieniom budowlanym zrealizuje dla Państwa półroczny, roczny jak i pięcioletni przegląd techniczny obiektu.

Przegląd techniczny obiektu przeprowadza się w celu właściwego utrzymania stanu obiektu budowlanego tj. użytkowania go       w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Roczny przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:
• elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania,
• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Półroczny przegląd techniczny budynku
• dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 mkw oraz obiektów o powierzchni dachu przekraczającej          1 000 mkw.

Pięcioletni przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu:
• stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,
• estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
• instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


tel. 602 291 204

Oferujemy swoje usługi na terenie Śląska, m.in. klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Świerklaniec i Krzepice.