Oferta przedsiębiorstwa Proinwestbud obejmuje usługi skierowane do inwestorów budowlanych oraz firm z branży nieruchomości (m.in. do zarządców nieruchomości) ze Śląska (Katowice, Chorzów) dotyczące m.in.:

  • przeglądy techniczne obiektów – półroczne, roczne i pięcioletnie
  • kosztorysy budowlane – szacujemy koszty przeprowadzenia robót budowlanych w branży mieszkaniowej, komercyjnej, drogowej, instalacyjnej oraz elektrycznej
  • nadzór budowlany (jako kierownik budowy, inspektor budowlany) – podejmujemy się czynności kontrolnych na terenie budowy wynikających z obowiązków zapewnienia przez inwestora organizacji procesu budowy
  • inwentaryzacje budowlane