Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych na Śląsku

inwentaryzacje-budowlaneInwentaryzacja budowlana–architektoniczna jest to odtworzenie – opracowanie aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów z natury.

Ze względu na to iż dokładność jej wykonania jest najważniejsza (zwykle jest ona wstępem do przygotowania projektu przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki obiektu), wykonana będzie rzetelnie oraz terminowo.

Co zawiera inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana swoim zakresem może obejmować:

 • opis techniczny;
 • opis materiałów budowlanych;
 • rzut działki;
 • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji;
 • rzut dachu;
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje;
 • media;
 • elewacje budynku;
 • zdjęcia dokumentacyjne.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Na czym polega inwentaryzacja budynku?

  Inwentaryzację budowlaną wykonuje się w sytuacji gdy nie istnieją aktualne plany techniczne budynku (np. zostały zniszczone lub zagubione). Sam proces polega na odtworzeniu dokumentacji technicznej budynku, przez wykonanie planów na podstawie przeprowadzonych pomiarów aktualnego stanu obiektu budowlanego.

 • Kto może wykonać inwentaryzację budowlaną?

  Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej może podjąć się jedynie osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawniania zawodowe, czyli w szczególności uprawnienia budowlane.

 • W jakim celu wykonuje się inwentaryzację budowlaną?

  Głównym powodem wykonywania inwentaryzacji budowlanych jest konieczność dysponowania aktualnymi planami technicznymi obiektu budowlanego. Są one wymagane np. w przypadku ubiegania się o pozwolenie na przebudowę budynku lub przy pracach modernizacyjno-remontowych. Aktualna dokumentacja techniczna budynku będzie także potrzebna przy wyodrębnieniu własności lokali lub obliczaniu powierzchni użytkowej.