Kosztorysowanie budowlane - Katowice, Chorzów, Śląsk

kosztorysy budowlane Kosztorysowanie budowlane jest procesem określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu.

Firma Proinwestbud zrealizuje dla państwa zlecenie polegające na wykonaniu kosztorysów branży budowlanej, drogowej, instalacyjnej oraz elektrycznej na Śląsku (m.in. Chorzów, Katowice).

Typy wykonywanych kosztorysów budowlanych

Zakres usługi kosztorysowania robót budowlanych obejmuje:

 • przedmiary robót;
 • kosztorysy inwestorskie;
 • kosztorysy ofertowe;
 • kosztorysy powykonawcze;
 • weryfikacja kosztorysów;
 • kosztorysy odszkodowawcze;
 • aktualizacja kosztorysów wg bieżących cen rynkowych.

Możemy również poprowadzić dla Państwa całą inwestycję pod względem kosztowym tzn. od stworzenia kosztorysu inwestorskiego, następnie zorganizowanie przetargu, wyboru oferentów, wyboru wykonawców, rozliczenie zrealizowanego zakresu robót w wybranych okresach do rozliczenia końcowego inwestycji.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 • Kto może sporządzać kosztorysy budowlane?

  Osobami zwykle trudniącymi się sporządzaniem kosztorysów budowlanych są inżynierowie budownictwa lub architekci.
  Generalnie jednak w obecnie obowiązującym prawie nie ma specjalnych wymogów odnośnie uprawnień do pełnienia funkcji kosztorysanta. Ograniczeniem pod tym względem są jednak wymogi specjalne zleceniodawców, np. wymogi UE względem inwestycji finansowanych ze środków unijnych.
  W praktyce kosztorysant budowlany powinien posiadać obszerną wiedzę z zakresu technologii budowlanych i norm zużycia środków produkcji (np. materiałów), bieżących cen rynkowych materiałów i robocizny, a także wiedzę o charakterze ekonomicznym.

 • Co to jest kosztorys budowlany?

  Kosztorys budowlany jest dokumentem opracowywanym na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej. Określa on koszt realizacji inwestycji w oparciu o ustalone metody po wykonaniu przedmiaru lub obmiaru robót budowlanych.
  Kosztorysy budowlane tworzy się praktycznie na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Począwszy od planowania inwestycji, przez proces ofertowy, kosztorysy poszczególnych etapów robót, po kosztorys powykonawczy.